Trung tâm trợ giúp

Dưới đây là các điều khoản và chính sách của trang web ofvn.com

1. Quy định chung
Quy định này là bản thỏa thuận giữa một bên là Ban quản trị website ofvn.com (sau đây được viết ngắn gọn là "chúng tôi") và một bên là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào truy cập vào hoặc sử dụng nội dung từ website này (sau đây được viết ngắn gọn là "bạn").
Bạn đồng ý chấp nhận nghĩa vụ phải đọc và luôn cập nhật nội dung mới của bản quy định này. Nội dung của bản quy định này có thể bị thay đổi, chúng tôi giữ quyền công bố bản quy định mới cho website bất cứ khi nào, do đó bạn phải luôn luôn tự cập nhật bản quy định này tại địa chỉ website của chúng tôi. Bạn cũng không được viện dẫn lý do chưa đọc được hoặc chưa biết có thay đổi nội dung của bản quy định này.
Bạn đồng ý tuân thủ mọi quy định trong bản quy định này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ mọi quy định thì xin vui lòng ngừng các hành động truy cập và sử dụng mọi nội dung từ website này.
Chúng tôi giữ quyền sử dụng mọi nội dung được đăng trên ofvn.com bao gồm mọi hình ảnh và văn bản mà bạn đưa lên. Các tổ chức cá nhân khác không được quyền sử dụng lại mọi nội dung từ ofvn.com mà chưa nhận được sự đồng ý cụ thể của chúng tôi.