img4 tháng trước
6.000.000 đ
44 Trần Phú, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
img2 tháng trước
6.000.000 đ
54 Nguyễn Hữu Thọ, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
img2 tháng trước
6.000.000 đ
Nguyễn Hữu Thọ, phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
img6 tháng trước
5.500.000 đ
Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam